H2W - Project- en interimmanagement in de gezondheidszorg

H2W Partners

Mensen maken het verschil

Verbeteren, vernieuwen, verankeren en veranderen van de zorg zijn en blijven de uitdagingen van alle tijden. H2W levert diensten op het gebied van project- & interimmanagement en advisering voor de gezondheidszorg. Een ervaren team van professionals is in staat om met heldere taal, kennis van zaken, een pragmatische aanpak en resultaat gedreven kwaliteit te leveren en vanuit een onafhankelijke positie haar meerwaarde te bieden bij de realisering van de doelen van de klant.

Leveren van meerwaarde

De meerwaarde van veranderingen moet vooral zitten in de nieuwe manier van werken en het daarop aangepaste gedrag. Ook hier maken mensen het verschil. Kernwoorden bij het maken van verschil zijn voor ons vertrouwen, verbinden en boeien.

Hans Jonkers

Leveren van meerwaarde op het gebied van:

Strategie & beleid

Strategie & beleid

Waar wilt u met uw organisatie naar toe in de komende jaren op het vlak van ICT in de zorg? Worden de doelen van uw organisatie in voldoende mate ondersteund met moderne ICT? Is uw informatiebeleid afgestemd op de behoeften van cliënten, medewerkers, logistiek en managementinformatie? Welke investeringen moeten er gedaan worden en hoe wordt grip gehouden op ontwikkelingen en kosten. ICT in de zorg staat hoog op de strategische agenda van uw organisatie.

H2W biedt:

 • - Informatiebeleid ontwikkelen
 • - Investerings- en exploitatieplan maken
 • - Outsourcingsvraagstukken beantwoorden
 • - Opstellen van business cases
 • - Kwaliteitsverbetering

Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep SintAnnaZorggroepGeldrop SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei

Projectmanagement

Slagvaardig vanuit een heldere visie en met een mentaliteit van aanpakken wordt sturing gegeven aan de uitvoering van projecten. In een mix van uw eigen mensen en daar waar nodig aangevuld met externe expertise worden opdrachten gerealiseerd. Daar is niet altijd een omvangrijke projectorganisatie voor nodig. In een aantal situaties kan met gerichte korte acties het resultaat verkregen worden. Werken op basis van het lean-gedachtengoed zonder dit als dogma te hanteren past wel in de genen van H2W. Uw organisatie van A naar B brengen binnen de door u bepaalde kaders en beschikbare middelen ziet H2W als doel van projecten.

H2W ondersteunt:

 • - Selectietrajecten
 • - Ontwikkelen programma’s van eisen
 • - Contractering
 • - Implementatie
 • - Opleidingsplanning
 • - Workflow ontwikkeling
 • - Borging en beheerplanning
 • - Outsourcingsvraagstukken

Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep SintAnnaZorggroepGeldrop SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei

Interimmanagement

Tijdelijke versterking of vervanging van managementfuncties op het niveau van afdelings- of divisie hoofden is vaak aan de orde bij een tijdelijk gebrek aan capaciteit, imagoproblemen van de afdeling of onderpresteren van zittende mensen en of teams. Hier is het de interimmanager die snel aan boord kan komen van uw organisatie en met kennis van zaken de leiding op zich neemt. Duidelijk afgesproken resultaatgebieden gekoppeld aan duidelijke kaders maken dat snel de benodigde meerwaarde getoond kan worden. Context gevoeligheid, kwaliteit en ratio zijn kernbegrippen voor het handelen van de manager.

H2W biedt dit voor:

 • - ICT afdelingen
 • - Zorgafdelingen/sectoren
 • - Ondersteunende afdelingen
 • - Facilitaire afdelingen en inkoop

Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep SintAnnaZorggroepGeldrop SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei

Advisering

Het succesvol voorbereiden, selecteren en implementeren van nieuwe informatiesystemen vraagt vrijwel altijd aanpassing van werkwijzen, procedures en organisatie. De meerwaarde van een nieuw informatiesysteem zit vaak niet zozeer in de functionaliteit van het systeem, maar in de veranderkracht die losgemaakt kan worden met de invoering hiervan. Uiteraard is en blijft de keuze van adequate ICT oplossingen belangrijk, maar het rendement van uw investering wordt in onze visie in even grote mate bepaald door de wijze waarop het nieuwe systeem geïmplementeerd wordt. Juist in de voorbereidende fase van dit type opdrachten is deskundig advies over aanpak en gevolg van belang. Hier brengen onze adviseurs expertise en ervaring in om u raadgevend te kunnen adviseren. Dit kan op velerlei gebied ingevuld worden.

H2W biedt advies voor:

 • - Procesverbetering
 • - Informatiseringsvraagstukken
 • - ICT beleid
 • - Organisatorische vraagstukken
 • - Verbetertrajecten
 • - infrastructuurprojecten
 • - Pakketselectie
 • - Capaciteitsbenutting

Alysis Zorggroep amphia-ziekenhuis AZAlma AZheiligeFamilie azSintLucas bovenIJziekenhuis catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij DunamareOnderwijsgroep ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IJsselmeerZiekenhuizen IkaziaZiekenhuis JeroenBoschZiekenhuis KNAW KoraalGroep medisch-spectrum-twente OLVvanLourdesZiekenhuis rivas saxenburghGroep SintAnnaZorggroepGeldrop SintJansGasthuisWeert siza SlingelandZiekenhuis altrecht Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei
H2W Partners

Onafhankelijk en deskundig

Ondersteunend aan het primair proces wordt het facilitair bedrijf continu voor de uitdaging gesteld haar dienstenverlening te optimaliseren waarbij organisatie, procesbeheersing, kwaliteit, efficiency en kostenbeheersing centraal staan. Verbeter- en veranderprojecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering in uw organisatie. Projectmanagement kan als instrument dienen om verandering- en verbeterprojecten in organisaties te realiseren. Voorwaarde hierbij is dat de juiste deskundigheid en ervaring wordt ingezet om dit te bereiken. Het ontbreekt organisatie vaak (tijdelijk) aan de juiste expertise, of simpelweg de tijd, om noodzakelijke veranderingen adequaat aan te pakken.

Meerwaarde die u verder helpt

H2W Partners stelt zich als doel met deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk advies en met een professioneel, doelgericht project- en interim-management de meerwaarde te leveren die u nodig heeft. Meerwaarde die u daadwerkelijk verder helpt bij het ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfsvoering in uw organisatie.

Jos Strik

Leveren van meerwaarde op het gebied van:

Strategie & beleid

Strategie & beleid

Waar wilt u met uw organisatie naar toe in de komende jaren op het vlak van ICT in de zorg? Worden de doelen van uw organisatie in voldoende mate ondersteund met moderne ICT? Is uw informatiebeleid afgestemd op de behoeften van cliënten, medewerkers, logistiek en managementinformatie? Welke investeringen moeten er gedaan worden en hoe wordt grip gehouden op ontwikkelingen en kosten. ICT in de zorg staat hoog op de strategische agenda van uw organisatie.

H2W Partners biedt:

 • - Organisatie analyseren en (her)ontwerpen
 • - Informatiebeleid ontwikkelen
 • - Investerings- en exploitatieplannen maken
 • - Outsourcings- en co-sourcingsvraagstukken beantwoorden
 • - Samenwerkingsverbanden ontwikkelen
 • - Opstellen van business cases
 • - Kwaliteitsverbetering

catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IkaziaZiekenhuis medisch-spectrum-twente SintAnnaZorggroepGeldrop siza SlingelandZiekenhuis Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei uza diaconessen-leiden ZiekenhuisRivierenlandTiel GroeneHartziekenhuis LangeLandZiekenhuis DeventerZiekenhuis ZorgSaamZeeuwsVlaanderen Flevoziekenhuis StMaartenskliniek NKI-AVL ZorgcooperatieNederland CodiaWaterland Sensire EveanZorg SVRZ DeltaPsychiatrischCentrum KoninklijkeVisio StAntoniusziekenhuis StViVaZorggroep Elkerliek Alrijne Zorggroep Amarant Beweging 3.0 Bravis Ziekenhuis Diagnost IQ Dijklander Ziekenhuis Elisabeth Tweesteden Franciscus Vlietland Het Laar Klimmendaal Revalidatiecentrum Maasstad Ziekenhuis Maastricht UMC MeanderGroep Noordwest Ziekenhuisgroep OLVG Pieter van Foreest SVO|PL SVOK SymforaMeander Treant Zorggroep Van Neynsel Instituut Verbeten Vitalis ZNA

Projectmanagement

Slagvaardig vanuit een heldere visie en met een mentaliteit van aanpakken wordt sturing gegeven aan de uitvoering van projecten. In een mix van uw eigen mensen en daar waar nodig aangevuld met externe expertise worden opdrachten gerealiseerd. Daar is niet altijd een omvangrijke projectorganisatie voor nodig. In een aantal situaties kan met gerichte korte acties het resultaat verkregen worden. Werken op basis van het lean-gedachtengoed zonder dit als dogma te hanteren past wel in de genen van H2W. Uw organisatie van A naar B brengen binnen de door u bepaalde kaders en beschikbare middelen ziet H2W als doel van projecten.

H2W Partners ondersteunt:

 • - Samenwerkingsverbanden realiseren
 • - Selectietrajecten
 • - Ontwikkelen programma’s van eisen
 • - Contracteren
 • - (Europese) Aanbestedingen leiden
 • - Implementatie
 • - Opleidingsplanning
 • - Workflow ontwikkeling
 • - Borging en beheerplanning
 • - Outsourcingsvraagstukken

catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IkaziaZiekenhuis medisch-spectrum-twente SintAnnaZorggroepGeldrop siza SlingelandZiekenhuis Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei uza diaconessen-leiden ZiekenhuisRivierenlandTiel GroeneHartziekenhuis LangeLandZiekenhuis DeventerZiekenhuis ZorgSaamZeeuwsVlaanderen Flevoziekenhuis StMaartenskliniek NKI-AVL ZorgcooperatieNederland CodiaWaterland Sensire EveanZorg SVRZ DeltaPsychiatrischCentrum KoninklijkeVisio StAntoniusziekenhuis StViVaZorggroep Elkerliek Alrijne Zorggroep Amarant Beweging 3.0 Bravis Ziekenhuis Diagnost IQ Dijklander Ziekenhuis Elisabeth Tweesteden Franciscus Vlietland Het Laar Klimmendaal Revalidatiecentrum Maasstad Ziekenhuis Maastricht UMC MeanderGroep Noordwest Ziekenhuisgroep OLVG Pieter van Foreest SVO|PL SVOK SymforaMeander Treant Zorggroep Van Neynsel Instituut Verbeten Vitalis ZNA

Interimmanagement

Tijdelijke versterking of vervanging van managementfuncties op het niveau van afdelings- of divisie hoofden is vaak aan de orde bij een tijdelijk gebrek aan capaciteit, imagoproblemen van de afdeling of onderpresteren van zittende mensen en of teams. Hier is het de interimmanager die snel aan boord kan komen van uw organisatie en met kennis van zaken de leiding op zich neemt. Duidelijk afgesproken resultaatgebieden gekoppeld aan duidelijke kaders maken dat snel de benodigde meerwaarde getoond kan worden. Context gevoeligheid, kwaliteit en ratio zijn kernbegrippen voor het handelen van de manager.

H2W Partners biedt dit voor:

 • - Facilitair Bedrijf
 • - Afdeling Inkoop
 • - Afdeling Logistiek

catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IkaziaZiekenhuis medisch-spectrum-twente SintAnnaZorggroepGeldrop siza SlingelandZiekenhuis Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei uza diaconessen-leiden ZiekenhuisRivierenlandTiel GroeneHartziekenhuis LangeLandZiekenhuis DeventerZiekenhuis ZorgSaamZeeuwsVlaanderen Flevoziekenhuis StMaartenskliniek NKI-AVL ZorgcooperatieNederland CodiaWaterland Sensire EveanZorg SVRZ DeltaPsychiatrischCentrum KoninklijkeVisio StAntoniusziekenhuis StViVaZorggroep Elkerliek Alrijne Zorggroep Amarant Beweging 3.0 Bravis Ziekenhuis Diagnost IQ Dijklander Ziekenhuis Elisabeth Tweesteden Franciscus Vlietland Het Laar Klimmendaal Revalidatiecentrum Maasstad Ziekenhuis Maastricht UMC MeanderGroep Noordwest Ziekenhuisgroep OLVG Pieter van Foreest SVO|PL SVOK SymforaMeander Treant Zorggroep Van Neynsel Instituut Verbeten Vitalis ZNA

Advisering

Het succesvol voorbereiden, selecteren en implementeren van nieuwe informatiesystemen vraagt vrijwel altijd aanpassing van werkwijzen, procedures en organisatie. De meerwaarde van een nieuw informatiesysteem zit vaak niet zozeer in de functionaliteit van het systeem, maar in de veranderkracht die losgemaakt kan worden met de invoering hiervan. Uiteraard is en blijft de keuze van adequate ICT oplossingen belangrijk, maar het rendement van uw investering wordt in onze visie in even grote mate bepaald door de wijze waarop het nieuwe systeem geïmplementeerd wordt. Juist in de voorbereidende fase van dit type opdrachten is deskundig advies over aanpak en gevolg van belang. Hier brengen onze adviseurs expertise en ervaring in om u raadgevend te kunnen adviseren. Dit kan op velerlei gebied ingevuld worden.

H2W Partners biedt advies voor:

 • - Procesverbetering
 • - Informatiseringsvraagstukken
 • - ICT beleid
 • - Organisatorische vraagstukken
 • - Verbetertrajecten
 • - infrastructuurprojecten
 • - Pakketselectie
 • - Capaciteitsbenutting


Implementatiepartner GS1
catharinaZiekenhuis hartekampGroep DiakonessenhuisUtrecht Dichterbij ErasmusMedischCentrum HetOogziekenhuis IkaziaZiekenhuis medisch-spectrum-twente SintAnnaZorggroepGeldrop siza SlingelandZiekenhuis Tergooiziekenhuizen VanNeynselgroep VlietlandZiekenhuis WestfriesGasthuis ZaansMedischCentrum ZiekenhuisBernhoven gelderse-vallei uza diaconessen-leiden ZiekenhuisRivierenlandTiel GroeneHartziekenhuis LangeLandZiekenhuis DeventerZiekenhuis ZorgSaamZeeuwsVlaanderen Flevoziekenhuis StMaartenskliniek NKI-AVL ZorgcooperatieNederland CodiaWaterland Sensire EveanZorg SVRZ DeltaPsychiatrischCentrum KoninklijkeVisio StAntoniusziekenhuis StViVaZorggroep Elkerliek Alrijne Zorggroep Amarant Beweging 3.0 Bravis Ziekenhuis Diagnost IQ Dijklander Ziekenhuis Elisabeth Tweesteden Franciscus Vlietland Het Laar Klimmendaal Revalidatiecentrum Maasstad Ziekenhuis Maastricht UMC MeanderGroep Noordwest Ziekenhuisgroep OLVG Pieter van Foreest SVO|PL SVOK SymforaMeander Treant Zorggroep Van Neynsel Instituut Verbeten Vitalis ZNA

Team

Het team van H2W is samengesteld en ontwikkelt zich op basis van de gevraagde expertise van onze klanten uit de zorg. Mensen met een achtergrond in de zorg, management, logistiek, ICT, procesindustrie en facilitaire dienstverlening zijn bijeengebracht en allen in loondienst van H2W. De waarde van de individuele medewerker van H2W voor de klant wordt nog eens vergroot doordat onze medewerkers direct toegang hebben tot alle kennis, kunde en ervaring van collega’s. Op deze manier is de collectieve prestatie van het hele team in het voordeel van iedere klant.

Contactgegevens H2W

Kantoor H2W

Contactgegevens

Telefoon: +31 (0)413-244 130
E-mail:

Bezoekadres

Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel

Websites

www.h2w.nl

Route & Navigatie

H2W vindt u op de 3de verdieping in toren twee, direct naast de A50.

Indien uw navigatie niet bekend is met de Poort van Veghel kunt u de naastliggende weg invoeren: Mac Arthurweg, Veghel.

H2W Partners bv.

IBAN: NL51 RABO 0119 1067 95
KvK: 17145849 0000
BTW: NL8111.42.358.B01

Downloads

Leveringsvoorwaarden (PDF)

 • :
 • :
 • :
 • :
 • Bedankt voor het invullen van het contact formulier. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.