Gezondheidszorg moet effectiever en efficiënter werken. Hulpmiddelen zoals eHealth toepassingen maken dit mogelijk.

De inzet van elektronische apparaten zorgt ervoor dat de werkprocessen effectiever en efficiënter worden, waarbij vaak de patiënt zelf een rol vervult in het proces. Voorbeelden hiervan zijn het doorsturen van meetgegevens zoals bloeddruk, hartfrequentie en gewicht. Wanneer door het gebruik van ICT de gezondheidszorg wordt ondersteund hebben we het over eHealth toepassingen. Wanneer goed ingezet, draagt dit bij aan betaalbare, toegankelijke zorg. Diverse telemonitoring en telezorg toepassingen hebben hun waarde bewezen. Ook de diverse patiënten portalen hebben hun meerwaarde bewezen. Steeds meer wordt van de burger verwacht dat hij/zij verantwoord leeft en actief bezig is met een gezonde leefstijl.

Verschillende apps voor mobiele apparatuur zijn of worden ontwikkeld waarbij de burger gestimuleerd wordt gezond te leven. Ook vanuit de zorgverleners en de zorgverzekeraars worden dergelijke initiatieven ondersteund. Door zijn persoonlijk gezondheidsdossier bij te houden en deze gegevens uit te wisselen met zijn zorgverleners kan de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden. Het meten, bewaren en doorgeven van vitale lichaamsfuncties bewaakt de gezondheidssituatie bij bijvoorbeeld chronische ziekten. Dit zelfzorgproces hangt dan in een geheel van een infrastructuur waarbij apps, meetapparatuur, interne- en externe gegevensuitwisselingen een rol spelen en we uiteindelijk terecht komen bij de informatiesystemen van de zorgverleners de huisarts, de medisch specialist, de apotheek, het ziekenhuis. Hierbij spelen schakelpunten een rol op landelijke, regionale of ketenzorg niveau.

Wanneer een zorgverlener op deze manier zijn zorgprocessen en zijn relatie met de patiënt / cliënt wil gaan inrichten is er expertise en ervaring gewenst.