Strategisch inkopen in de zorg; “Hoe is het mogelijk?

Afspraken over beheerste kostenontwikkeling, prestatiebekostiging, selectieve inkoop door zorgverzekeraars, kwaliteitsverbetering. Het zijn termen die op dit moment in de zorg veelvuldig besproken worden. Welke invloed hebben zij op het proces van inkopen in de zorgsector? Welke rol kunt u als strategisch inkoper in de zorg hierin spelen? In dit artikel zetten wij uiteen welke gevolgen die actuele thema’s zullen hebben op het inkoopproces. Wij beantwoorden de vraag welke rol strategische inkoop gaat spelen en geven aan hoe u deze kunt gaan vormgeven.

Lees de complete whitepaper.