Krijgt u de juiste informatie, op het juiste moment om uw besluiten te nemen. Wat kan een ERP u brengen?

De afkorting ERP staat voor ‘Enterprise Resources Planning’. ERP-systemen worden vooral ingezet in organisaties om zoveel mogelijk deelprocessen te ondersteunen met dezelfde software. In zorginstellingen gaat het dan in de eerste plaats om inkoop, logistieke en financiële processen, maar daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij de scope verder gaat richting HRM, Facilitair, Technische Dienst (TD), Medisch Instrumentele Dienst (MID) of zelfs Vastgoed/Bouw. Het selecteren van een nieuw ERP is iets dat een organisatie hooguit eens in de 10-15 jaar zal doen. Het is een traject dat veel processen raakt en waar veel tijd en geld mee gemoeid is. Dat het lastig is komt ook met enige regelmaat in de media naar voren. Zoals recent nog de misstanden bij ICT projecten van de overheid waar door de commissie Elias onderzoek naar is gedaan. Kortom een traject met veel risico’s en valkuilen dat specifieke kennis vereist.

Lees de complete whitepaper. Neem contact op met H2W Facility.