Inzet technologie als stroomversneller voor zelfzorgmanagement.

De komende jaren zal de inzet van technologie sterk gaan groeien in de zorg. E-health en domotica wordt in toenemende mate een onderdeel van het zorg- en ondersteuningsproces. Tenminste als het aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn ligt. Zij hebben in de kamerbrief “e-health en zorgverbetering” doelstellingen en maatregelen geformuleerd om de zelfredzaamheid en zelfzorg te bevorderen. Daarbij staat de eigen regie van de mens centraal. E-health en domotica worden ingezet als middel om het zelfzorgmanagement de komende jaren in een stroomversnelling te brengen.

Bij H2W zijn we daarop voorbereid. Zo zijn we actief in de markt om zorginstellingen te adviseren bij het formuleren en implementeren van informatiebeleid met bijbehorende technologie op het gebied van ketenzorg. Belangrijke sleutelbegrippen daarbij zijn: ontsluiten en delen van informatie, bijeen brengen van de ketenpartners en overzicht aanbrengen in het speelveld van e-health. Kortom een ondersteuning van het totaal proces.