Een nieuwe logistieke organisatie voor Hotfloor Medisch Spectrum Twente.

Op 7 januari a.s. trekt Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede in een gloednieuw ziekenhuis. In het nieuwe ziekenhuis wordt een zogenaamde hotfloor gerealiseerd. Deze hotfloor bestaat uit de afdelingen Algemene OK, Thorax OK, CIC, CCU/EHH en IC’s. De verhuizing is aangegrepen om de goederenstroom naar de nieuwe hotfloor te stroomlijnen. Voor H2W Facility (H2W) was een belangrijke rol weggelegd bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuw logistiek concept.

Alhoewel de puntjes nog op de i gezet moeten worden - het proces wordt pas over een paar maanden afgerond - zijn de MST bedrijfskundig managers die met het nieuwe logistieke concept te maken hebben zeer tevreden over de inbreng van H2W. „H2W heeft inzichten ingebracht waar wij zelf niet op zouden zijn gekomen”, zegt Hans Krijgsman, bedrijfskundig manager van de Thorax OK/CIC. En zijn collega Erwin de Kovel, bedrijfskundig manager van AOK/CSA/IC/Anesthesiologie, vult aan: „Uiteindelijk bleek het traject veel ingewikkelder dan ik tevoren had ingeschat. Daarom ben ik nog blijer dat we voor de expertise van H2W hebben gekozen.”

Als voorbeeld noemt De Kovel het inzoomen op details. „Ik wist niet dat het zó belangrijk was. In het begin dacht ik wel eens: is dat nou echt nodig? Wat moet H2W met al die detailinformatie? Ik merkte dat ook bij de teamhoofden: waarom willen ze weten welke artikelen we gebruiken, hoe we ermee omgaan? In de loop van het proces vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Als de processen gevisualiseerd moesten worden, om medewerkers van het belang van de nieuwe werkwijze te overtuigen, kwamen die details in beeld. O, is dat daarom, hoorde je dan.”

Lees hier het gehele artikel in pdf formaat.