Shared Service Centre: “slimmer organiseren door concentratie van ondersteunende diensten”

De verhevigde marktwerking in de zorg en de steeds sneller veranderende marktomstandigheden vereisen dat zorginstellingen zich bijna continue moeten herbezinnen op de markt, de eigen positie, de te kiezen strategie en de bijhorende organisatorische consequenties. De druk op organisaties om met minder meer te doen lijkt alleen maar groter te worden. Het implementeren van een SSC kan een mogelijkheid zijn om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Is het opzetten van een SSC een juiste keuze en zo ja, wat betekent een SSC dan voor uw organisatie?

Lees de complete whitepaper. Neem contact op met H2W Facility.