- Lean Six Sigma in de gezondheidszorg.
- ICT Beleidskader.

De Lean filosofie is gericht op het toevoegen van waarde voor de klant. De focus ligt hierbij op het zodanig inrichten van processen dat er meer flow ontstaat en er minder verspilling is. Meer flow betekent een continue stroom door het proces. Om dit te bereiken is het nodig verspilling te reduceren. Binnen Lean zijn acht verspillingen gedefinieerd, variërend van wachttijd tot (tussen)voorraad en het onbenut laten van talent. Mensen (medewerkers, maar ook leveranciers) worden gerespecteerd en uitgedaagd. Dit geldt voor de eigen medewerkers, maar ook voor toeleveranciers...

Download hier de whitepaper.

De huidige transitie van zorg in de ondersteunende-, langdurige- en jeugdzorg betekent veel voor de informatievoorziening van zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben te maken met andere dan de traditionele stakeholders voor de financiering (gemeenten). Deze stakeholders vragen om informatie over geleverde zorg én de kwaliteit daarvan. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om aan te tonen of de ingezette behandeling voor de cliënt ook daadwerkelijk tot resultaten leidt. Daarnaast worden eisen gesteld aan de bijdrage die zorg levert aan verzelfstandiging van de cliënt. Versterking van het netwerk rondom de cliënt is daarbij een uitgangspunt...

Download hier de whitepaper.