ECD - Effecten van de snelle opmars van eHealth op participatie en informatiedeling.

Hoe houd je als organisatie grip op de ontwikkelingen. Waarin zou het ECD van nu en in de toekomst moeten voorzien om mee te kunnen?

In de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg is het gebruik van een ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) niet meer weg te denken. ECD’s zijn in belangrijke mate bepalend voor de effectiviteit van zorgprofessionals en de wijze waarop cliënten kunnen participeren in het zorgproces. De sterke opmars van eHealth stelt organisaties voor nieuwe vraagstukken en biedt kansen om de participatie en informatiedeling verder vorm te geven.

Het toekomstige succes van zorgorganisaties wordt mede bepaald door de juiste inzet van deze nieuwe ondersteunende technologie. De komende jaren zullen de technologische en organisatorische ontwikkelingen een vlucht blijven nemen en zal de participerende rol van cliënten verder vorm krijgen...

Download hier de whitepaper.