Governance en Business Intelligence - Basis voor de transformatie van data naar kennis.

Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van eenduidige en kwalitatief goede stuurinformatie. Deze informatie verschaft immers de benodigde inzichten om goed te kunnen functioneren. Om dit doel te bereiken wordt veel geïnvesteerd in een Business Intelligence (BI) oplossing.

Zorgorganisaties zetten al een flinke stap als zij in staat zijn om met hun BI-oplossing eenduidige informatie voor te leggen. Maar het vervolgens vertalen van informatie naar kennis, nodig om besluiten op basis van die informatie te kunnen nemen, is de echte uitdaging.

Hiervoor is een structuur nodig om Business Intelligence in te bedden in de organisatie. Met deze structuur, de zogenaamde governance BI, kan de organisatie stappen zetten op weg naar een informatie gestuurde organisatie.

Download hier de whitepaper.