Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) - “De datakluis van de burger.”

Wat is een PGO?
Er zijn de nodige definities van een PGO in omloop. In het kader van deze whitepaper is de volgende definitie passend:

“De PGO is een plaats voor gecentraliseerde relevante gezondheidsinformatie (vinden en beheren).
Publicatie van gezondheidsinformatie wordt door zorgaanbieders in het PGO geplaatst naar gelang van het nut voor de burger en het zorgproces. Zelf kan de burger ook informatie publiceren op de PGO.”

Download hier de whitepaper.