Whitepaper: Organisatie van uw Inkoopafdeling

Zorginstellingen zijn voortdurend in beweging. Verandering is inmiddels de enige constante. De zorgmarkt is in principe een enorme groeimarkt, ware het niet dat de macrobudgetten enorm onder druk zijn komen te staan en het zorgverzekeringspakket daardoor verder moet worden uitgekleed en eigen bijdragen moeten worden verhoogd. De overheid stimuleert marktwerking in de zorg om ook de benodigde efficiëntie en kwaliteit een ‘boost’ te geven. Niemand weet hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken, maar niets doen is geen optie. Zorginstellingen kijken, gedwongen of niet, steeds specifieker naar hun core business en maken strategische keuzes over welke zorg ze wel en welke zorg ze niet willen aanbieden. Ze maken keuzes welke zorg ze willen contracteren (verkopen) met de zorgverzekeraars. Deze keuzes bepalen welke ondersteunende organisatie daar nog bij nodig is. Specialisatie, samenwerking, inbesteden of uitbesteden, het zijn vaak deze thema’s die op de bestuurstafel liggen. Gaat dit ook uw inkoopafdeling raken en zo ja, welke richting gaat het op.

In deze whitepaper geven wij onze visie op de ontwikkeling en de toekomst van inkoop-organisaties binnen de zorgbranche.

Lees de complete whitepaper. Neem contact op met H2W Facility.